தமிழ் / ENGLISH

 • Arulmigu Bakthavachaleswarar Temple
 • Arulmigu Bakthavachaleswarar Temple-1
 • Arulmigu Bakthavachaleswarar Temple-2
 • Arulmigu Bakthavachaleswarar Temple-3
 • Arulmigu Bakthavachaleswarar Temple-4
 • Arulmigu Bakthavachaleswarar Temple-5
 • Arulmigu Vedhagiriswarar Temple
 • Arulmigu Vedhagiriswarar Temple-1
 • Arulmigu Vedhagiriswarar Temple-2
 • Arulmigu Vedhagiriswarar
 • jquery gallery
 • Thirukalukundram temple 01
Arulmigu Bakthavachaleswarar Temple1 Arulmigu Bakthavachaleswarar Temple-12 Arulmigu Bakthavachaleswarar Temple-23 Arulmigu Bakthavachaleswarar Temple-34 Arulmigu Bakthavachaleswarar Temple-45 Arulmigu Bakthavachaleswarar Temple-56 Arulmigu Vedhagiriswarar Temple7 Arulmigu Vedhagiriswarar Temple-18 Arulmigu Vedhagiriswarar Temple-29 Arulmigu Vedhagiriswarar10 Arulmigu Vedhagiriswarar-111 Thirukalukundram temple 0112

ARULMIGU THIRIPURASUNDARI AMMAN AND VEDHAGIRISWARAR TEMPLE SANGUTHEERTHAM

சங்கு தீர்த்தம் / SANGUTHEERTHAM

சங்காபிஷேகம் / Sangu Abishakam

        Thirukalukundram-Sangutheertham      Thirukalukundram-Sangutheertham                         Thirukalukundram-Sangutheertham

மலையை சுற்றி அமைந்த 14 தீர்த்தங்கள்

1. இந்திர தீர்ததம்.
   2. சம்பு தீர்த்தம்.
   3. உத்திர தீர்த்தம்.
   4. வசிட்ட தீர்த்தம்.
   5. மெய்ஞான தீர்த்தம்.
   6. அகத்திய தீர்த்தம்.
   7. மார்க்கண்ட தீர்த்தம்.
   8. கோசிக தீர்த்தம்.
   9. நந்தி தீர்த்தம்.
   10. வருண தீர்த்தம்.
   11. அகலிகை தீர்த்தம்.
   12. பட்சி தீர்த்தம்.
   13. சங்கு தீர்த்தம்.
   14. இலட்சுமி தீர்த்தம்.

Thirukalukundram-Sangutheertham

மார்க்கண்டேயர் காலத்து சங்கு

Thirukalukundram-Sangutheertham

1939 ல் பிறந்த சங்கு

Thirukalukundram-Sangutheertham

1952 ல் பிறந்த சங்கு

Thirukalukundram-Sangutheertham

1976 ல் பிறந்த சங்கு

Thirukalukundram-Sangutheertham

1988 ல் பிறந்த சங்கு

Thirukalukundram-Sangutheertham

1999 ல் பிறந்த சங்கு

Thirukalukundram-Sangutheertham

2011 ல் பிறந்த சங்கு

1-9-2011 அன்று சங்கு பிறந்த காட்சி