தமிழ் / ENGLISH

 • Arulmigu Bakthavachaleswarar Temple
 • Arulmigu Bakthavachaleswarar Temple-1
 • Arulmigu Bakthavachaleswarar Temple-2
 • Arulmigu Bakthavachaleswarar Temple-3
 • Arulmigu Bakthavachaleswarar Temple-4
 • Arulmigu Bakthavachaleswarar Temple-5
 • Arulmigu Vedhagiriswarar Temple
 • Arulmigu Vedhagiriswarar Temple-1
 • Arulmigu Vedhagiriswarar Temple-2
 • Arulmigu Vedhagiriswarar
 • jquery gallery
 • Thirukalukundram temple 01
Arulmigu Bakthavachaleswarar Temple1 Arulmigu Bakthavachaleswarar Temple-12 Arulmigu Bakthavachaleswarar Temple-23 Arulmigu Bakthavachaleswarar Temple-34 Arulmigu Bakthavachaleswarar Temple-45 Arulmigu Bakthavachaleswarar Temple-56 Arulmigu Vedhagiriswarar Temple7 Arulmigu Vedhagiriswarar Temple-18 Arulmigu Vedhagiriswarar Temple-29 Arulmigu Vedhagiriswarar10 Arulmigu Vedhagiriswarar-111 Thirukalukundram temple 0112

ARULMIGU THIRIPURASUNDARI AMMAN AND VEDHAGIRISWARAR TEMPLE-PAKSHI THEERTHAM-EAGLE TEMPLE

கழுகு முனிவர்கள் / KAZHUKU-MUNIVARGAL - PAKSHI THEERTHAM

Pakshi Theertham Temple Details | Thirukalukundram temple| Details of Eagle temple|Thirukazhukundram temple Details | Vedhagiriswarar Temple | Thirukalukundrm | திருக்கழுக்குன்றம் கோயில் | வேதகிரீஸ்வரர் கோயில்-திருக்கழுக்குன்றம் Pakshi Theertham,kazhuku,Eagle temple,Thirukalukundram temple,Thirukalukundram,திருக்கழுக்குன்றம்,திருக்கழுக்குன்றம் கோயில், வேதகிரீஸ்வரர் கோயில்,பட்சிதீர்த்தம்,VedhaGiriswarar Temple,திருமலை,கழுகு

Pakshi Theertham

கழுகுகள் உணவு அருந்தும் காட்சி

Pakshi Theertham

கழுகுகள் உணவு அருந்தும் காட்சி

Pakshi Theertham

கழுகுகள் தன் அலகால் பாறையில் தேய்க அதனால் வந்த அடையாளங்கள்

Pakshi Theertham

கழுகுகள் உணவு அருந்தும் காட்சி

Pakshi Theertham

இந்தப்பாறையின் மீதுதான் தினசரி கழுகுகள் வந்து உணவு அருந்திச் செல்லும்


Pakshi Theertham

கழுகுகள் உணவு அருந்தும் காட்சி