அருள்மிகு வேதகிரிஸ்வரர் திருக்கோவில்  -  திருக்கழுக்குன்றம்

அருள்மிகு வேதகிரிஸ்வரர் பிரதோஷ பாடல்கள்

திரு நந்திதேவர் துதிப்பாடல்

சிவனாரை என்றைக்கும் சுமக்கும்-----நந்தி
சேவித்த பக்தர்களை காக்கும் -----நந்தி
கவலைகளை எந்நாளும் போக்கும் -----நந்தி
கயிலையிலே நடம்புரியும் கனிந்த -----நந்தி
பள்ளியறை பக்கத்தில் இருக்கும் -----நந்தி
பார்வதியின் சொல் கேட்டு சிரிக்கும் -----நந்தி
நல்லதொரு ரகசியத்தை காக்கும் -----நந்தி
நாள் தோறும் தண்ணீரில் குளிக்கும் -----நந்தி
செங்கரும்பு உணவு மாலை அணியும் -----நந்தி
சிவனுக்கே உறுதுனையாய் விளங்கும் -----நந்தி
மங்களங்கள் அனைத்தையுமே கொடுக்கும் -----நந்தி
மனித்தர்களின் துயர் போக்க வந்த -----நந்தி
அருகம்புல் மாலை அணியும் -----நந்தி
அறிய தொரு வில்வமே ஏற்ற -----நந்தி
வருங்காலம் நலமாக வைக்கும் -----நந்தி
வனங்குகிறோம் எமை காக்க வருக -----நந்தி
பிரதோஷ காலத்தில் பேசும் -----நந்தி
பேரருளை மாந்தருக்கும் வழங்கும் -----நந்தி
வரலாறு படைத்து வரும் வல்ல -----நந்தி
வறுமையினை எந்நாளும் அகற்றும் -----நந்தி
கெட்டகனா அத்தனையும் அகற்றும் -----நந்தி
கீர்த்தியுடன் குலம் காக்கும் இனிய -----நந்தி
வெற்றி வரும் வாய்ப்பளிக்க உதவும் -----நந்தி
விதியினைத்தான் மாற்றிவிட விளையும் -----நந்தி
வேந்தன் நகர் நெய்யினிலே குளிக்கும் -----நந்தி
வியக்க வைக்கும் தஞ்சாவூர் பெரிய -----நந்தி
சேர்ந்த திருப்புன் கூரிலே சாய்ந்த -----நந்தி
செவி சாய்த்து அருள் கொடுக்கும் செல்வ -----நந்தி
கும்பிட்ட பக்த்தர் துயர் நீக்கும் -----நந்தி
குடம் குடமாய் அபிஷேகம் பார்த்த -----நந்தி
பொன் பொருளை வழங்கிடவே வந்த -----நந்தி
புகழ் குவிக்க எம் இல்லம் வருக -----நந்தி

www.thirukalukundram.in