அருள்மிகு திரிபுரசுந்தரி அம்மன் திருக்கோவில்/ARULMIGU THIRIPURA SUNDARI AMMAN TEMPLE

அருள்மிகு திரிபுரசுந்தரி அம்மன் திரு ஆடிபூர திருவிழா
ARULMIGU THIRIPURA SUNDARI AMMAN AADI PURA THIRUVIZHA

அருள்மிகு திரிபுரசுந்தரி அம்மன் திரு ஆடிபூர திருவிழா நாள்-1 தொட்டி உற்சவம்

அருள்மிகு திரிபுரசுந்தரி அம்மன் திரு ஆடிபூர திருவிழா நாள்-2 காலை தொட்டி உற்சவம்

அருள்மிகு திரிபுரசுந்தரி அம்மன் திரு ஆடிபூர திருவிழா நாள்-2 இரவு அலங்கார விமானம்

அருள்மிகு திரிபுரசுந்தரி அம்மன் திரு ஆடிபூர திருவிழா நாள்-3 அதிகார நந்தி

அருள்மிகு திரிபுரசுந்தரி அம்மன் திரு ஆடிபூர திருவிழா நாள்-4 தொட்டி உற்சவம்

அருள்மிகு திரிபுரசுந்தரி அம்மன் திரு ஆடிபூர திருவிழா நாள்-5 ரிஷப வாகனம்

அருள்மிகு திரிபுரசுந்தரி அம்மன் திரு ஆடிபூர திருவிழா நாள்-6 யானை வாகனம்

அருள்மிகு திரிபுரசுந்தரி அம்மன் திரு ஆடிபூர திருவிழா நாள்-07 தேர் திருவிழா

அருள்மிகு திரிபுரசுந்தரி அம்மன் திரு ஆடிபூர திருவிழா நாள்-8 தொட்டி உற்சவம்

அருள்மிகு திரிபுரசுந்தரி அம்மன் திரு ஆடிபூர திருவிழா நாள்-9 தொட்டி உற்சவம்

அருள்மிகு திரிபுரசுந்தரி அம்மன் திரு ஆடிபூர திருவிழா நாள்-10 தொட்டி உற்சவம்