இந்த வலைத்தளத் தகவல்களுக்கான ஆதாரங்கள்

1. திருக்கழுக்குன்றம் தல வரலாறு, ஆசிரியர் -முதுப்பெரும் புலவர் திரு.தி.ச. வேதாசலம் அவர்கள்.

2. திருக்கழுக்குன்றப் புராணம் , ஆசிரியர்- அந்தககவி வீரராகவ முதலியார் அவர்கள் .

3. திருக்கழுக்குன்றம் பட்சிதீர்த்தம் , ஆசிரியர்- M.M குமாரசாமி முதலியார் அவர்கள், அறங்காவலர் திருக்கழுக்குன்றம் தேவஸ்தானம் .

our Sincere thanks to M/S NAVEEN PHOTOS-THIRUKALUKUNDRAM